Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

 

Welkom op de website van het Tijdspaarfonds voor de Bouwnijverheid

 
 
 
 
Het Tijdspaarfonds is de opvolger van het Vakantiefonds. De voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot het Tijdspaarfonds staan vermeld in de CAO voor de Bouwnijverheid. Deelname aan het fonds is voorgeschreven in genoemde CAO. 
 
Verzoek tot uitbetalen
U kunt via de websites van de vakbonden formulieren downloaden voor het verzoek tot uitbetalen:
Let op: U moet het formulier opsturen naar het adres dat op het formulier staat vermeld, dus niet naar het Tijdspaarfonds zelf. 
 
 
Wijziging rekeningnummer doorgeven
Geef een wijziging van uw rekeningnummer schriftelijk of per e-mail door aan:
 
Tijdspaarfonds voor de Bouwnijverheid
Postbus 8700
1005 AS Amsterdam
 
 
Let op:
Vermeld op uw verzoek om wijziging van het rekeningnummer uw registratienummer. Dit nummer staat op brieven die u van ons hebt ontvangen.
 
Buitenlands rekeningnummer                                    
Het is ook mogelijk het bedrag op een buitenlands rekeningnummer te laten storten. Deze betaalwijze voeren wij uiteraard alleen door als u ook daadwerkelijk in het buitenland woont. Dit rekeningnummer dient u schriftelijk aan ons door te geven. Wanneer het een en/of rekeningnummer is, hebben wij zowel van u als van uw partner een handtekening nodig.
 
Uitvoering
De administratieve uitvoering van de regeling is opgedragen aan APG.