Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

 

Welkom op de website van het Tijdspaarfonds voor de Bouwnijverheid

 
 
 
 
Het Tijdspaarfonds is de opvolger van het Vakantiefonds. De voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot het Tijdspaarfonds staan vermeld in de CAO voor de Bouwnijverheid. Deelname aan het fonds is voorgeschreven in genoemde CAO.
 
Betalingsverplichting aan Tijdspaarfonds loopt door tot en met 31 december 2013
De verplichting tot het betalen van bijdragen aan het Tijdspaarfonds voor de Bouwnijverheid voor bouwplaatswerknemers is geregeld in de arbeidsvoorwaarden CAO voor de Bouwnijverheid. Op 25 mei 2013 is de cao Bouwnijverheid algemeen verbindend verklaard door het ministerie van SZW. Het betreft de ongewijzigd verlengde cao met een looptijd van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013.
 
Regeling ‘Discontinuïteit Overwerk- en Reisuren’ (DO&R)
In 2012 is in het Tijdspaarfonds (TSF) een nieuwe regeling opgenomen. Deze heet ‘Discontinuïteit Overwerk- en Reisuren’ (DO&R). Hierdoor wordt het voor werkgevers mogelijk geld voor verplicht overwerk en reisuren in het TSF te storten.
 
De uitbetaling van DO&R wordt uitgevoerd door de vakorganisaties en door uitvoeringsorganisatie APG. Net als bij de vakantiedagen (VD) en de vakantietoeslag (VT) verlopen tussentijdse uitbetalingen DO&R via de vakorganisaties (FNV Bouw, CNV Vakmensen of HZC). APG verzorgt, naast de uitbetalingen VD en VT,  de collectieve uitbetalingen van het spaarsaldo DO&R.
 
Op de pagina Downloads leest de werkgever hoe hij DO&R stortingen moet afdragen. Hier vindt u ook enkele voorbeeldberekeningen.
 
Verzoek tot uitbetalen
U kunt via de websites van de vakbonden formulieren downloaden voor het verzoek tot uitbetalen:
Let op: U moet het formulier opsturen naar het adres dat op het formulier staat vermeld, dus niet naar het Tijdspaarfonds zelf. 
 
 
VT en VD op het saldo-overzicht
Op het saldo-overzicht staan de termen VT en VD i.p.v Vrij en Geblokkeerd, dit is anders dan voorheen. Deze termen gaven niet de juiste benaming weer.

- VT staat voor 8% vakantietoeslag (voorheen geblokkeerd)
- VD staat voor de geldswaarde van 10 roostervrije dagen, de geldswaarde van 5
  bovenwettelijke dagen en de geldswaarde van 3 dagen uit kortverzuim.  
  (voorheen vrij)
 
 
Wijziging rekeningnummer doorgeven
Geef een wijziging van uw rekeningnummer schriftelijk of per e-mail door aan:
 
Tijdspaarfonds voor de Bouwnijverheid
Postbus 8700
1005 AS Amsterdam
 
 
Let op:
Vermeld op uw verzoek om wijziging van het rekeningnummer uw burgerservicenummer (BSN) en/of het registratienummer. Het burgerservicenummer kunt u onder andere terug vinden op uw identiteitsbewijs of rijbewijs. Het registratienummer staat op brieven die u van ons hebt ontvangen. Het meesturen van een ongeldig gemaakt overschrijvingsbewijs is niet meer noodzakelijk.
               
Buitenlands rekeningnummer                                         
 
Het is ook mogelijk het bedrag op een buitenlands rekeningnummer te laten storten. Deze betaalwijze voeren wij uiteraard alleen door als u ook daadwerkelijk in het buitenland woont. Dit rekeningnummer dient u schriftelijk aan ons door te geven. Wanneer het een en/of rekeningnummer is, hebben wij zowel van u als van uw partner een handtekening nodig.
 
Uitvoering
De administratieve uitvoering van de regeling is opgedragen aan APG.