Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Nieuws

Aangepast bericht 30 mei: V​ertraging afgifte registratienummers voor nieuwe deelnemers

Werkgevers ontvangen per post het registratienummer voor een nieuwe deelnemer van het Tijdspaarfonds. Na ontvangst van het registratienummer kan pas een eerste storting plaatsvinden. Lees de instructie voor werkgevers over de eerste storting voor een nieuwe deelnemer.

Momenteel worden de registratienummers met enige vertraging verstuurd. De oorzaak van deze vertraging is een verwerkingsachterstand vanwege een storing in het systeem. Naar verwachting is de achterstand begin juli ingehaald en zijn alle registratienummers verstuurd.​ 

12 mei 2016: Uitbetaling saldo’s en uw saldo-overzicht​

Uitbetalen saldo’s

Zaterdag 14 mei ontvangt u de jaarlijkse uitbetaling van het saldo Vakantietoeslag en saldo Dagen op uw rekening. Om te kunnen controleren of het juiste bedrag is uitbetaald, bekijkt u uw saldo-overzicht op Mijn TSF

Bent u uw inloggegevens voor Mijn TSF kwijt? Uw gebruikersnaam is gelijk aan uw registratienummer. Dit vindt u op ieder papieren saldo-overzicht of u kunt dit bij uw werkgever opvragen. Een nieuw wachtwoord vraagt u aan via de button “wachtwoord vergeten?” op het inlogscherm van Mijn TSF.  

Uw saldo-overzicht op papier
In week 20 ontvangt u uw saldo-overzicht per post. Daarop vindt u ook de hoogte van de bedragen die aan u zijn uitbetaald. Let op: TSF maakt het geld over dat door uw werkgever voor u is gestort. Bij onjuistheden dient u contact op te nemen met uw werkgever. 
​​​​​​​​​​​​​


28 april 2016: U ontvangt uw saldo-overzicht van het Tijdspaarfonds half mei

Uw nieuwe saldo-overzicht ontvangt u medio mei op de mat. Dat is iets later dan u van ons gewend bent. 28 april 2016: Actuele stand van uw saldo's in MijnTSF

In 'Mijn TSF​' kunt u de stand van uw saldo's raadplegen. Buiten de normale doorlooptijd van een wijziging, zijn alle aanpassingen verwerkt en wordt de actuele situatie weergegeven.​
Aanpassing bericht 7 april: V​ertraging afgifte registratienummers voor nieuwe deelnemers

Werkgevers ontvangen per post het registratienummer voor een nieuwe deelnemer van het Tijdspaarfonds. Na ontvangst van het registratienummer kan pas een eerste storting plaatsvinden. Lees de instructie voor werkgevers over de eerste storting voor een nieuwe deelnemer.

 
Momenteel worden de registratienummers met enige vertraging verstuurd. De oorzaak van deze vertraging is een verwerkingsachterstand vanwege een storing in het systeem. Naar verwachting is de achterstand begin juli ingehaald en zijn alle registratienummers verstuurd.​


 ​

07 april 2016: Saldo Dagen wordt toch in mei 2016 uitbetaald

Vanaf 1 januari 2016 is de cao Bouw en Infra voor het Tijdspaarfonds op een aantal punten gewijzigd. Een van deze wijzigingen is dat het Saldo Dagen niet meer automatisch wordt uitbetaald. In mei 2016 wordt hierop een uitzondering gemaakt. In tegenstelling tot wat er in de huidige cao en elders op de website staat, wordt het Saldo Dagen in mei 2016 wel automatisch uitbetaald.
 
Belangrijk om te weten:
 •  Op 16 mei 2016 wordt uw Saldo Vakantietoeslag en uw Saldo Dagen overgemaakt op uw bankrekening. 
 • Wilt u geen automatische uitbetaling? Geef uw voorkeur op in “MijnTSF”.
 • Voor alle saldo’s blijft gelden; u kunt op ieder gewenst moment uitbetaling van uw saldo’s aanvragen.
 

 

07 april 2016: Vertraging afgifte registratienummers voor nieuwe deelnemers

Werkgevers ontvangen per post het registratienummer voor een nieuwe deelnemer van het Tijdspaarfonds. Na ontvangst van het registratienummer kan pas een eerste storting plaatsvinden. Lees de instructie voor werkgevers over de eerste storting voor een nieuwe deelnemer.
 
Momenteel worden de registratienummers met enige vertraging verstuurd. De oorzaak van deze vertraging is een verwerkingsachterstand vanwege een storing in het systeem. Naar verwachting is de achterstand eind april ingehaald en zijn alle registratienummers verstuurd.
 

 

11 maart 2016: Stortingen voor nieuwe deelnemers zonder registratienummer niet mogelijk
Het storten van tegoeden voor nieuwe deelnemers waarvan het registratienummer nog niet bekend is, is niet mogelijk. Een storting aan het TSF kan alleen verwerkt worden als die is voorzien van het voorgeschreven betalingskenmerk. Onderdeel van het betalingskenmerk is het unieke registratienummer van de werknemer. Als er toch wordt gestort zonder vermelding van het registratienummer dan worden deze tegoeden teruggestort naar de werkgever. Nieuwe deelnemers moeten eerst via een premieaanlevering aan PRINS bekend worden gemaakt. Tot die tijd zijn stortingen aan het TSF voor deze deelnemers niet mogelijk. Werkgevers ontvangen een brief voorzien van het registratienummer van de nieuwe deelnemer zodra de premieaanlevering aan PRINS door APG is verwerkt. Pas daarna is het mogelijk voor nieuwe TSF-deelnemers stortingen te doen voorzien van het voorgeschreven betalingskenmerk; inclusief registratienummer.10 maart 2016: Saldo’s grotendeels bijgewerkt in MijnTSF

De door het Tijdspaarfonds ontvangen bedragen voor het nieuwe saldo Duurzame Inzetbaarheid (DI) zijn bijgeschreven. Dat betreft stortingen door de werkgever die zijn gedaan vanaf 1 januari 2016 tot en met 23 februari 2016. Stortingen die na 23 februari zijn gedaan zijn nog niet allemaal verwerkt. Dat kan alle drie de saldo’s betreffen, dus naast het saldo voor DI ook voor de Vakantietoeslag (VT) en voor de Vakantiedagen (VD). Daardoor is het mogelijk dat uw saldo-overzicht in MijnTSF nog niet de meest actuele situatie weergeeft, terwijl er al wel is gestort door uw werkgever. Binnenkort zijn alle stortingen van alle saldo’s zichtbaar in uw saldo-overzicht.
 

 

7 maart 2016: Saldo’s vakantiedagen en vakantietoeslag nog niet bijgewerkt in MijnTSF

Op 2 maart jl. berichtten wij op deze website dat het nieuwe saldo voor Duurzame Inzetbaarheid (DI) vanaf 1 januari 2016 nog niet voor iedereen zichtbaar is in MijnTSF. Dit wordt gefaseerd voor steeds meer werknemers zichtbaar. Ook de recente betalingen vakantiedagen (VD) en vakantietoeslag (VT) zijn nog niet verwerkt in de saldo-overzichten. De actuele saldo’s DI, VD en VT zullen naar verwachting een dezer dagen wel voor iedereen zichtbaar zijn. Tot die tijd kunnen werknemers waarbij het saldo-overzicht niet of niet geheel is bijgewerkt, niet of slechts gedeeltelijk hun tegoed opnemen. Onze excuses voor het ongemak.


 

2 maart 2016: Saldo Duurzame Inzetbaarheid nog niet voor iedereen zichtbaar in MijnTSF

Op 19 februari berichtten wij op deze website dat het nieuwe saldo voor Duurzame Inzetbaarheid (DI) nog niet voor iedereen zichtbaar is in MijnTSF. Vanaf 22 februari is dit gefaseerd voor steeds meer werknemers zichtbaar geworden. Het saldo DI is echter nog niet voor iedereen zichtbaar. Dat zal een dezer dagen wel het geval zijn. Onze excuses voor het ongemak.

 


 

19 februari 2016: Saldo Duurzame Inzetbaarheid nog niet zichtbaar in mijnTSF

Het tijdspaarfonds kent vanaf 1 januari 2016 het nieuwe saldo voor Duurzame Inzetbaarheid (DI). Het betaalde bedrag voor DI is helaas nog niet voor iedereen zichtbaar in het individuele tegoed van de werknemer (via MijnTSF). Hier wordt aan gewerkt. In de loop van volgende week (gefaseerd vanaf 22 februari) wordt dit saldo voor steeds meer werknemers zichtbaar. 
 

   

12 februari 2016: MijnTSF is vernieuwd

Vanwege de afspraken die zijn gemaakt in de nieuwe cao Bouw & Infra, hebben we ook MijnTSF aangepast. In uw overzicht ziet u binnenkort ook het nieuwe saldo 'Duurzame Inzetbaarheid' (DI). Het betaalde bedrag voor DI is nu helaas nog niet zichtbaar. Ook het uiterlijk van MijnTSF is veranderd. Uw gegevens zijn nu nog overzichtelijker weergegeven.
 
Op MijnTSF vindt u ook een nieuw onderdeel: machtigen bpfBOUW. Als u hier toestemming geeft voor een machtiging, ontvangen wij automatisch bericht bij bijvoorbeeld een verhuizing. Dat maakt het voor u en voor ons gemakkelijker.

 

 


 

15 december 2015: Het Tijdspaarfonds per 1 januari 2016

Vanaf 1 januari 2016 verandert er een aantal zaken in het Tijdspaarfonds. Deze veranderingen zijn het gevolg van afspraken die zijn gemaakt in de nieuwe cao Bouw & Infra 2015 -2017. In deze cao is onder meer besloten dat werknemers per 1 januari 2016 beschikken over een 'Individueel Budget'. De werknemer heeft recht op een bijdrage van de werkgever aan dit Individueel Budget. Voor werknemers die deelnemen aan het Tijdspaarfonds stort de werkgever zijn bijdrage aan het Individueel Budget in het Tijdspaarfonds. 
 
 

De oude situatie

De stortingen bestonden tot 2016 uit drie verschillende onderdelen:

 • Saldo vakantiedagen (VD)
 • Saldo vakantietoeslag (VT)
 • Saldo discontinuïteit, overwerk en reisuren (DO&R)
 

Dit verandert er vanaf 1 januari 2016:

 • er komt een extra spaarsaldo bij, genaamd ‘Duurzame Inzetbaarheid’.
 • de namen van twee bestaande spaarsaldo’s veranderen:

  1) Saldo Vakantiedagen (VD)  wordt Saldo Dagen

  2) Saldo Discontinuïteit, overwerk en reisuren (DO&R)*  wordt Saldo Spaaruren
  *dit saldo geldt alleen als de werkgever het Spaarurenmodel als bedoeld in artikel 28 van de cao toepast.
Het saldo ‘Vakantietoeslag’ (VT) blijft hetzelfde.  

 

 
 
​​​​