Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Navigatiekoppelingen overslaan
Wat is het TSF?
Wat verandert er in 2016?
Werkgeversbijdrage individueel budget
Rekeningen tijdspaarfonds
Saldo Vakantietoeslag
Overzicht Saldo Dagen
Saldo Dagen
Saldo Duurzame Inzetbaarheid
Saldo Spaaruren

Wat is het Tijdspaarfonds?

Wijzigingen per 1 januari 2016
Vanaf 1 januari verandert er iets in de Tijdspaarregeling.
Lees het nieuwsbericht
 
Het Tijdspaarfonds bestaat sinds 2006 en is de opvolger van het Vakantiefonds. In de cao Bouw & Infra hebben werkgevers- en werknemerspartijen samen afspraken gemaakt over de Tijdspaarfondsregeling.
 
Het Tijdspaarfonds is een fonds waarin u als werkgever maandelijks (of per vier weken) de geldswaarde van het zogenaamde 'Individueel Budget' van een werknemer stort. Als u het spaarurenmodel (artikel 28 cao) toepast, stort u de geldswaarde van overwerkuren en reisuren van bouwplaatswerknemers in het Tijdspaarfonds. Bij de cao is bepaald dat bouwplaatswerknemers verplicht deelnemen aan het Tijdspaarfonds. UTA-werknemers kunnen vrijwillig deelnemen.
 
Het Individueel Budget van de werknemer bestaat uit drie onderdelen: Vakantietoeslag, Dagen en Duurzame Inzetbaarheid. Ook UTA-werknemers die niet deelnemen aan het Tijdspaarfonds hebben recht op dit Individueel Budget. Zij krijgen het budget dan maandelijks (of per vier weken) met hun salaris gestort. Voor deelnemers aan het Tijdspaarfonds (alle bouwplaatswerknemers en UTA-werknemers die vrijwillig deelnemen) staan de door u gestorte tegoeden uit het Individueel Budget en het Spaarurenmodel als saldo's bij het Tijdspaarfonds.
 
De verschillende saldo's zijn:
 1. Saldo Vakantietoeslag
  Dit is het vakantiegeld, oftewel 8 procent van het salaris.
  Lees meer >

 2. Saldo Dagen
  Tot 2016 heette dit 'Saldo Vakantiedagen'. Het is de geldswaarde van:
  - 10 roostervrije vakantiedagen. Bij UTA is dit 5 dagen;
  - 5 bovenwettelijke vakantiedagen*;
  - 3 kortverzuimdagen.

  *Is de bouwplaatswerknemer jonger dan 18 jaar? Dan heeft hij/zij recht op 9 bovenwettelijke dagen. Daarvan moet u er 5 in het Tijdspaarfonds storten. De andere 4 moet u uitbetalen wanneer de werknemer verlof opneemt. Bij UTA-werknemers geldt hetzelfde, alleen zij hebben recht op 7 bovenwettelijke vakantiedagen. Daarvan moet u er dus 2 uitbetalen, wanneer de werknemer zelf het verlof opneemt.
  Lees meer >

 3. Saldo Duurzame Inzetbaarheid
  Dit is een nieuw saldo, per 1 januari 2016.
  Lees meer >

 4. Saldo Spaaruren
  Tot 2016 heette dit 'Saldo Discontinuïteit en Overwerk'. Als u het spaarurenmodel (artikel 28 cao) toepast, stort u de geldswaarde van overwerkuren en reisuren van bouwplaatswerknemers in het Tijdspaarfonds.
  Lees meer >