Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Navigatiekoppelingen overslaan
CAO
Verzenddata saldo overzicht

Nieuwe regeling in uw Tijdspaarfonds
In 2012 is er in het Tijdspaarfonds (TSF) een nieuwe regeling ontstaan. Deze regeling heet  Discontinuïteit overwerk-en reisuren’ (DO&R). Als u DO&R-tegoed opbouwt dan ontstaat er een nieuw tegoed in uw TSF.

Uitbetaling DO&R
De uitbetaling van DO&R wordt uitgevoerd door de vakorganisaties en door het TSF. Dit is mogelijk vanaf november 2012. Net als bij de vakantiedagen (VD) en de vakantietoeslag (VT) verlopen tussentijdse uitbetalingen via de vakorganisaties (FNV Bouw, CNV Vakmensen of HZC). Elk jaar in april verzorgt het TSF de collectieve uitbetalingen.

Jaarlijkse betaling van tegoeden 
Op 1 april 2014 vindt de jaarlijkse uitbetaling van uw DO&R-tegoed plaats. Uiterlijk in april is het geld op uw rekeningnummer bijgeschreven. In 12 mei 2014 wordt de jaarlijkse uitbetaling VT- en VD-tegoeden uitgevoerd. Deze bedragen zijn uiterlijk in mei op uw rekeningnummer bijgeschreven.

Uitbetalingen
Als deelnemer van het Tijdspaarfonds ontvangt u voortaan 8% vakantietoeslag en doorbetaalde verlof- en feestdagen (uta had dit al). Het Tijdspaarfonds bestaat uit een vakantietoeslagdeel (VT), een vakantiedagendeel (VD) en het deel aan geldswaarde van reisuren en overwerk. 

Op het VT deel stort de werkgever:

 • 8% vakantietoeslag 

Op het VD deel:

 • de geldswaarde van 10 roostervrije dagen;
 • de geldswaarde van 5 bovenwettelijke dagen;
 • de geldswaarde van 3 dagen uit kortverzuim.

  In onderling overleg tussen uzelf en uw werkgever kunt u ook ‘extra’ bronnen in het Tijdspaarfonds laten storten, zoals niet opgenomen vakantie, roostervrije dagen en chauffeurstoeslag.  

Uta werknemers kunnen op vrijwillige basis aan het Tijdspaarfonds deelnemen. De uta werknemer dient hiervoor een verzoek bij zijn werkgever in. De werkgever is verplicht hier medewerking aan te verlenen. Het verschil met bouwwerknemers ligt in het feit dat niet 10 maar 5 roostervrije dagen worden gestort.   

Tijdsparenbouw
Het Tijdspaarfonds heeft een eigen website. Op deze site vindt u op het publieke deel informatie over de tijdspaarregeling en de laatste ontwikkelingen. Daarnaast kent de site ook een particulier deel. Op het particuliere deel krijgt u een actueel overzicht over:
 • uw saldo;
 • mutaties (stortingen en opnames);
 • kunt u een VBC keuze maken en of raadplegen; en
 • kunt u aangeven geen gebruik te maken van de jaarlijkse uitbetaling (uw saldo blijft dan staan).
Toegangscode
Voor het raadplegen van gegevens op het particuliere deel is het noodzakelijk dat u een toegangscode heeft. U ontvangt deze toegangscode van APG ná de eerste storting door uw werkgever in het Tijdspaarfonds. U kunt dan te allen tijde de voor u relevante gegevens raadplegen. De site van het Tijdspaarfonds is uw informatie- en communicatiemiddel.
  
Saldo-overzicht
Naast de informatie via de website ontvangt u maximaal 4 x per jaar (eens per kwartaal) een saldo-overzicht met daarop:
 • uw saldo;
 • mutaties (stortingen en opnames);
 • uw VBC keuze;
 • uw rekeningnummer.  

De saldo-overzichten worden in 2015 verzonden op:

 • 29 en 31 januari
 • 7 en 8 april
 • 13 en 14 juli
 • 12 en 13 oktober
 •  
Opnemen van tegoeden 
De geldswaarde van de vakantiedagen (VD), de vakantietoeslag (VT) en van het DO&R-tegoed mag u tussentijds geheel of gedeeltelijk opnemen. Aanvragen daarvoor lopen via de vakbondsconsulent.
In april maakt APG uw DO&R-tegoed op het bij ons bekend zijnde rekeningnummer aan u over. APG maakt in mei uw vakantiegeld (= 8% VT + geldswaarde VD) op het bij ons bekend zijnde rekeningnummer aan u over. Via internet kunt u ervoor kiezen de jaarlijkse uitbetaling over te slaan. U bepaalt dan zelf wanneer en hoeveel u van uw tegoed wilt opnemen.  

Verzoek tot uitbetalen
U kunt via de websites van de vakbonden formulieren downloaden voor het verzoek tot uitbetalen: 

Let op: u moet het formulier opsturen naar het adres dat op het formulier staat vermeld, dus niet naar het Tijdspaarfonds zelf.  

Verlaten bedrijfstak
Behalve in de situatie ’verlaten bedrijfstak’ kunt u ook in het geval van emigratie, WIA en het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, uw volledige saldo laten uitbetalen. Een dergelijke betaling regelt u ook via de vakbondsconsulent. Formulieren over tussentijdse uitbetaling kunt u bij de vakbond verkrijgen. Het is eveneens mogelijk het formulier op de website van de vakbond te downloaden. Bij de links kunt u terecht voor de gegevens over de vakbonden.  

Buitenlands rekeningnummer
Het is ook mogelijk het bedrag op een buitenlands rekeningnummer te laten storten. Ook dit nummer geeft u schriftelijk aan ons door.