Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Navigatiekoppelingen overslaan
Wat is het TSF?
Uw saldo-overzicht
Saldo's opvragen en uitbetalen
Rekeningnummer wijzigen
Wat verandert er in 2016?

Wat is het Tijdspaarfonds?

Wijzigingen per 1 januari 2016
Vanaf 1 januari verandert er iets in de Tijdspaarregeling.
Lees het nieuwsbericht
 
Het Tijdspaarfonds is een fonds waarin een werkgever maandelijks (of per vier weken) de geldswaarde van het zogenaamde 'Individueel Budget' van een werknemer stort. Een werkgever die het spaarurenmodel (artikel 28 cao) toepast, stort de geldswaarde van overwerkuren en reisuren van een bouwplaatswerknemer in het Tijdspaarfonds. Bij de cao is bepaald dat bouwplaatswerknemers verplicht deelnemen aan het Tijdspaarfonds. UTA-werknemers kunnen vrijwillig deelnemen.
 
Het Individueel Budget van de werknemer bestaat uit drie onderdelen: vakantietoeslag, dagen en duurzame inzetbaarheid. Ook als u een UTA-werknemer bent en niet deelneemt aan het Tijdspaarfonds, hebt u recht op dit Individueel Budget. U krijgt het dan met uw salaris gestort.
 
Doet u mee met het Tijdspaarfonds, dan staan de tegoeden uit het Individueel Budget en het Spaarurenmodel als saldo’s bij het Tijdspaarfonds. 
 
De verschillende saldo's zijn:
 

1. Saldo Vakantietoeslag
Dit is het vakantiegeld, oftewel 8 procent van uw salaris.


2. Saldo Dagen
Tot 2016 heette dit 'Saldo Vakantiedagen'. Het is de geldswaarde van:
- 10 roostervrije dagen. Bij UTA is dit 5 dagen;
- 5 bovenwettelijke vakantiedagen*;
- 3 kortverzuimdagen.

*Bent u jonger dan 18 jaar en bouwplaatswerknemer? Dan hebt u recht op 9 bovenwettelijke vakantiedagen. UTA-werknemers hebben recht op 7 bovenwettelijke vakantiedagen. In beide gevallen worden er 5 in het Tijdspaarfonds gestort. De andere 4 (UTA: 2) moet uw werkgever uitbetalen wanneer u het verlof opneemt.

3. Saldo Duurzame Inzetbaarheid
Dit is een nieuw saldo, per 1 januari 2016. Lees meer over dit nieuwe saldo.


4. Saldo Spaaruren
Tot 2016 heette dit 'Saldo Discontinuïteit en Overwerk'. Bent u bouwplaatswerknemer en past uw werkgever het spaarurenmodel (artikel 28 cao) toe, dan stort hij de geldswaarde van overwerkuren en reisuren in het Tijdspaarfonds.
Lees meer >
 
Wilt u meer weten?
Lees meer of vraag het uw vakbondsconsulent. U kunt ook contact met ons opnemen.