Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Navigatiekoppelingen overslaan
Wat is het TSF?
Wat verandert er in 2016?
Werkgeversbijdrage individueel budget
Rekeningen tijdspaarfonds
Saldo Vakantietoeslag
Overzicht Saldo Dagen
Saldo Dagen
Saldo Duurzame Inzetbaarheid
Saldo Spaaruren

Overmaken naar rekening

De saldo's hebben ieder een eigen rekeningnummer. Voor alle stortingen geldt:
 
Naam rekeninghouder:
Stichting Tijdspaarfonds Bouw & Infra (let op: deze naam is gewijzigd, voorheen was dit Bouwnijverheid)
 
Omschrijving:
De omschrijving moet altijd als volgt zijn:
 
registratienummer[spatie]ledennummer[spatie]loonperiode
 
Voorbeeld met nummers:
8504040025 082800532 1-2016
 
Met [spatie] wordt een gewone spatie bedoeld, dus geen _ underscore of - verbindingsstreepje.
 
registratienummer = het registratienummer van de werknemer (10 cijfers)
ledennummer = uw werkgeversnummer (9 cijfers)
periode = de loonperiode waarop de storting betrekking heeft. De vorm waarin u dit noteert, is vrij. 
Bijvoorbeeld: '28-9 t/m 23-10' of '28 sep – 23 ok' of 'Week 41 t/m 44'. Zo lang uw werknemer het maar begrijpt, want deze omschrijving is zichtbaar op zijn/haar saldo-overzicht. Het is niet toegestaan bij de afdracht loonperiodes samen te voegen.
 

Rekeningnummers: 

Saldo Dagen (voorheen: Saldo Vakantie Dagen)
NL12 ABNA 0423 2753 64
 
Saldo Vakantietoeslag
NL62 ABNA 0499 1573 70
 
Saldo Duurzame Inzetbaarheid (nieuw per 1-1-2016)
NL54 ABNA 0471 6754 74
 
Saldo Spaaruren (voorheen: Saldo Discontinuïteit, Overwerk en Reisuren)
NL10 ABNA 0437 6143 28
 

Belangrijke data voor premieverwerking in 2016

Op onderstaand schema ziet u wanneer wij uitbetalingen doen aan uw werknemers en wanneer de laatste premieverwerking is voor de uitbetalingen.

​Laatste premieverwerking Data Soort uitbetaling​
1 april ​4 april ​Uitbetaling saldo Discontinuiteit, Overwerk en Reisuren (DO&R)
​13 mei ​16 mei ​Uitbetaling saldo vakantietoeslag (VT)*
 *Alleen het VT-gedeelte wordt uitbetaald. Het saldo Vakantiedagen (VD) wordt in 2016 niet meer automatisch uitbetaald. Bekijk hier wat er verandert in 2016.
 
.