Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Navigatiekoppelingen overslaan
Rekeningen tijdspaarfonds
Vakantiedagen

 

Rekeningnummers Tijdspaarfonds voor de Bouwnijverheid
 
Vakantietoeslag
Voor stortingen in het Tijdspaarfonds zijn de volgende rekeningnummers beschikbaar.
Op rekeningnummer NL62 ABNA 0499 1573 70 van Stichting Tijdspaarfonds voor de Bouwnijverheid  stort u de 8% vakantietoeslag als volgt:
 
Bedrag: bedrag in cijfers invullen
Rekeningnummer: NL62 ABNA 0499 1573 70 
Naam rekeninghouder: Stichting Tijdspaarfonds voor de Bouwnijverheid
 
Omschrijving: 
registratienummer [spatie] ledennummer
(dus zonder leestekens maar met spatie tussen registratienummer, ledennummer en loonperiode waarop de afdracht betrekking heeft).
 Vakantiedagen
Op rekeningnummer NL12 ABNA 0423 2753 64 van Stichting Tijdspaarfonds voor de Bouwnijverheid stort u de:
geldswaarden van de roostervrije dagen
- alle bovenwettelijke dagen
- de kort verzuimdagen
- en de extra bronnen (bijvoorbeeld chauffeurstoeslag)
als volgt:
 
Bedrag: bedrag in cijfers invullen
Rekeningnummer: NL12 ABNA 0423 2753 64
Naam rekeninghouder: Stichting Tijdspaarfonds voor de Bouwnijverheid
Omschrijving:
registratienummer [spatie] ledennummer (dus zonder leestekens maar met spatie tussen registratienummer, ledennummer en loonperiode waarop de afdracht betrekking heeft).
Bijvoorbeeld: 1111111111 222222222 333333  
Hierbij is 1111111111 het registratienummer, vervolgens een spatie 
Hierbij is 222222222  het ledennummer, vervolgens een spatie
Hierbij is 333333 de loonperiode.  
 
Overwerk en reisuren
Op rekeningnummer NL10 ABNA 0437 6143 28 van Stichting Tijdspaarfonds voor de Bouwnijverheid stort u de geldswaarden van overwerk en reisuren.
Bedrag: bedrag in cijfers invullen
Rekeningnummer: NL10 ABNA 0437 6143 28
Naam rekeninghouder: Stichting Tijdspaarfonds voor de Bouwnijverheid
Omschrijving:

 

registratienummer [spatie] ledennummer (dus zonder leestekens maar met spatie tussen registratienummer, ledennummer en loonperiode waarop de afdracht betrekking heeft).
Bijvoorbeeld: 1111111111 222222222 333333  
Hierbij is 1111111111 het registratienummer, vervolgens een spatie 
Hierbij is 222222222  het ledennummer, vervolgens een spatie
Hierbij is 333333 de loonperiode.  
 
NB: Het is niet toegestaan bij de afdracht loonperiodes samen te voegen.
 

Wilt u in het betalingskenmerk de loonperiode vermelden. Dit maakt het voor uw werknemer inzichtelijk.

Bouwbedrijven die vanuit het buitenland bedragen overmaken naar het Tijdspaarfonds dienen dit eveneens te storten op bovenvermelde rekeningnummers.